психолог Димитър Черешев

психолог с диагностична насоченост в център Спектър

магистър по приложна психология

Контакт

Автобиография

  • от 2016г.         Детски психолог  в ДТК „Спектър” – гр. Пловдив,
  • през 2015г.     Психолог в Кризистен център за деца – община Пловдив – гр. Пловдив.
  • 2014 - 2015г.  Специализация по съдебна психология в ПУ „Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив,
  • през 2013г.     Стажантска практика в психологичен кабинет „С ум и сърце” при детски психолог Антонета Шишкова – Христева – гр. Пловдив,
  • 2012 - 2013г.  Магистърска степен по Приложна психология в ПУ ”Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив,
  • 2007 - 2011г.  Бакалавърска степен специалност психология в ПУ „Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив,

Димитър Черешев е психолог с детска насоченост - бакалавър по специалност Психология и магистър по Приложна психология от ПУ "Паисий Хилендарски".

Клиничният му опит е свързан с работа под супервизия на детски психолог и детски психиатър в областта на диагностиката на развитийните проблеми на деца и юноши.