ТЕРАПЕВТИЧНИ ПЛАНОВЕ

терапевтичен планЦентър СПЕКТЪР е мястото, където за децата и техните семейства ще бъде създаден индивидуализиран, съобразен с възможностите и особеностите, базиран на златния стандарт, терапевтичен план. Само ние можем да Ви предоставим комплексен био-психо-социален модел на терапевтична интервенция за цялото семейство, насочен не само към детето, а и към родителската двойка. Това е така, защото екипа на Центъра държи на мултидисциплинарния подход, където участие взима не индивидуалния терапевт, а специалисти в различни области на развитието - медицина, психология, логопедия, рехабилитация. 

Противно на очакванията на повечето родители, препоръките на  детския психиатър изключително рядко са медикаменти. Най-често и от най-голямо значение са конкретни психообучителни подходи и насочване към конкретни и доказани като ефективни терапевтични методи - ABA, Floortime, Eclectic, TEACH и др. 

След представяне на Оценка на развитието терапевтичният екип съставя план за стимулиране на развитието или специфична поведенческа програма за преодоляване на трудностите при детето. След определен период от време детето отново е насочено към оценка на развитието. По този начин съществува регулация и е на лице процес, който поддържа терапевтичните интервенции на ниво и съответни на нуждите на детето.