Детски психолог Антонета Шишкова

Старши детски психолог в център Спектър

магистър по детско - юношеска и училищна психология

Контакт

Автобиография

  • от 2015г.      Детски психолог в ДТК Спектър
  • 2012-2014г. Детски психолог в "С ум и сърце"
  • 2010-2011г. Стаж в Клиника по Детска психиатрия „Св. Никола” УМБАЛ “Александровска”
  • 2010-2011г. Психолог в Център "Тацитус"
  • 2012-2014г. Психолог СД "Паралелен свят"
  • 2009-2011г. Магистратура по Детско - юношеска и училищна психология, СУ "Св. Климент Охридски"
  • 2005-2009г. Бакалавър по специалност "Психология", СУ "Св.Климент Охридски"

Антонета Шишкова-Христева е детски психолог - бакалавър по специалност Психология и магистър по Детско - юношеска и училищна психология от СУ "Св. Климент Охридски". 

Клиничният й опит е свързан с работа под супервизия в клиника по детска психиатрия "Св. Никола", УМБАЛ "Александровска", откъдето е получила практически насоки и усвоила умения за диагностика и консултиране при различни психологически проблеми.

Професионалният си път започва в дневен център за работа с деца с аутизъм и специални образователни потребности "Тацитус", гр. София, където задълбочава познанията си за разстройствата на развитието. От 2012г. се занимава със специализирана терапия на развитийни разстройства в гр. Пловдив.