Екип Спектър

Екип

Център СПЕКТЪР е мястото, където за децата и техните семейства се грижи висококвалифициран мултидисциплинарен екип. Екипът на Центъра е добре подготвен да диагностицира, терапевтира, подпомага и съветва всички с проблеми в развитието, като само при нас може да да разчитате на комплексен медицински и психологически подход.