ДИАГНОСТИКА

Ако детето Ви има проблеми с проговарянето, има особено поведение или смятате, че развитието му не съответства на това при неговите връстници, детето Ви се нуждае от Оценка на развитието.

Златният стандарт в диагностиката на развитието се нарича Оценка на развитието. Тя има за цел не просто да назове на медицински език дефицитите на детето, защото диагнозата не помага нито на родителите, нито на детето. Важно е да сте наясно със силните и слаби страни в различните сфери на развитие на детето, възможностите му да използва речта, да комуникира, важно е да знаете какво е вниманието и интелекта му, способностите за обучение и училищните му умения, емоционалната и социална зрелост, развитието на личността и уменията му да се адаптира. Оценката на развитието има за цел да даде отговор на въпроси като: "Каква е причината за състоянието, кои фактори и събития са довели, поддържат или подсилват трудностите на детето, какво е полезно сега за детето и от какво да го пазя, за да не преча на развитието му, как да му помогна?". Оценката на развитието е първата стъпка от всяка професионално започнала терапия и интервенция, защото както във всички други области на медицината, не може да бъде започнато лечение без добра диагностика и качествено изследване.

ДиагностикаОценка на развитието се състои от следното:

  • Среща с детски психиатър в рамките на 1 час – срещата протича относително свободно, наблюдава се възможността на детето да се адаптира на ново място, как реагира на непознат и каква е комуникацията му с родителите. Изследва се възможността на детето да се представи и да говори за себе си, разбирането му за проблемите, емоционалното състояние и тревожността. Създава се хипотеза за вида на проблемите на детето и се взима решение за последващите изследвания.
  • Изследвания от детски психолог в поне две отделни срещи (в различни дни) на сферите на развитие на детето.
  • Изследване от логопед за оценка на език и обучителни умения.
  • При нужда - консултация с други специалисти, напр детски невролог, педиатър, гастроентеролог, генетик и др.
  • Екипно обсъждане, където екипа разглежда резултатите от изследванията, съпоставя ги с очакваната норма и отхвърля или потвърждава предполаганите дефицити.
  • Заключителна среща с детски психиатър за родителите, където те ще получат разяснения за състоянието на детето, причините за него, позитивите и трудностите му. Дават се препоръки за нуждата от терапевтични интервенции, други консултации и изследвания. Обсъждат се вижданията на родителите за проблема.