ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

За деца и юношиЦентърът е регистриран по закона за лечебните заведения и е специализиран за деца и юноши с развитийни, психологични и психиатрични проблеми.

След първоначална консултация с родителите и детето или кризисна интервенция, при необходимост се планира диагностична оценка на развитието, която служи на родителите за по-ясен поглед върху уменията и трудностите на детето, препоръчват се терапевтични интервенции и се прави родителско консултиране.