Доктор Николай Попов д.м.

Ръководител на мултидисциплинарен екип в център Спектър

специалист по психиатрия и детска психиатрия

Контакт

Автобиография

  • от 2015г.         Ръководител екип за оценка и подпомагане на развитието в ДТК Спектър
  • от 2014г.         Началник на ОАЛМ в Държавна Психиатрична Болница - Пазарджик
  • 2014 - 2016г.  Специализация по Детска психиатрия в Клиника по Детска Психиатрия  "Св. Никола" на УМБАЛ "Александровска", МУ София
  • 2010 - 2013г.  Докторска степен по Психиатрия в клиника по Психиатрия и медицинска психология, МУ - Пловдив
  • 2009 - 2013г.  Специализация по Психиатрия в ДПБ - Пазарджик, МУ Пловдив

Д-р Николай Попов д.м. е завършил медицина в МУ-Пловдив през 2008 г. с отличен успех. Придобива специалност по "Психиатрия" и "Детска психиатрия" съответно през 2013г. и 2016г. Защитава успешно ОНС "доктор" през 2013г. с тема по детски аутизъм. Професионалния му път започва в Държавна Психиатрична Болница - Пазарджик, където от 2014г. е началник на Отделение за активно лечение на мъже, по-късно - смесено. Преминал е обучението си по детска психиатрия в КДП "св. Никола" към Александровска Болница гр. София. Допълнителни специализирани курсове в областта на детското развитие получава в Hogrefe Ltd, Оксфорд, Англия, 2016; ECNP school по невропсихофармакология в детско-юношеската психиатрия във Венеция, Италия, 2015; AAF/OMI Program в Залцбург, Австрия, 2011. Участник в няколко международни и мултидисциплинарни научни проекта свързани с изследване на причините за детски аутизъм, честотата му, лекарствената терапия при честите психични разстройства.