логопед, специален педагог Ганка Христева

Старши логопед в център Спектър

магистър по логопедия и специална педагогика

Контакт

Автобиография

  • от 2015г.         Логопед и специален педагог в ДТК Спектър
  • 2016 - 2018г.  Ресурсен учител в СУ“Христо Г.Данов“ - гр.Пловдив
  • 2009 - 2016г.  Логопед в дневен център за деца с увреждания към КСУ“Олга Скобелева“-гр. Пловдив
  • 1999 - 2009г.  Възпитател в начален етап и учител в прогимназиален етап в ПУ “Стефан Караджа“ - гр. Пловдив

Ганка Атанасова Христева е бакалавър по “Специална педагогика“, с две специализации „Логопедия“ и „Педагогика за деца с ум. изостаналост“ и магистър по „Специална педагогика“ със специализация “Логопедия“.

Професионалният й път минава през ПУ “Стефан Караджа“ - гр. Пловдив, Дневен център за деца с увреждания към КСУ“Олга Скобелева“-гр. Пловдив и СУ“Христо Г.Данов“ - гр.Пловдив, където работи като възпитател в начален етап, логопед и ресурсен учител.

Логопед Христева участва в Екипа за комплексна психолого - педагогическа оценка към РУО - гр. Пловдив, работи като хоноруван преподавател към ПУ “Пайсии Хилендарски“, като води текущата и държавната практика на студентите по “Специална педагогика“. В практически план логопед Христева подпомага деца със специални образователни потребности с обучения по система "Монтесори", "PECS", "Сензорна терапия" и „Релационна психомоторика”.